Ansvar utkräves

I går lämnades till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen (båda Kalmar kommun) samt länsstyrelsen i Kalmar län in en skarp skrivelse från...

Senaste Artiklarna

Kategorier