F d Förvaltningschef, Serviceförvaltningen. Benny Wennberg

Dubbla stolar, del 3

Kalmar kommun ska nu bilda en inköpsverksamhet under servicenämndens ansvarsområde. I denna inköpsverksamhet ska upphandlingsverksamheten ingå. Kalmar kommun har i...

Senaste Artiklarna