Förvaltningschef, Serviceförvaltningen. Peter Arnesson

Waste of money

I vårt föregående inlägg har vi kunnat konstatera kostnaden (enligt Kalmar kommuns egen  uppgift) för oss kommuninvånare/ skattebetalare för kommunens...

Akt 1

Hur gör då det lilla barnet på stranden för att skapa en sjö? Alla som minns sin barndom, eller kanske...

Är det ok?

  Regler som gäller rättsförhållanden mellan grannar regleras bl a i Jordabalkens 3:e kapitel. I JB 3:1 står det att...

Senaste Artiklarna

Kategorier